תחזית לאתר החרמון
יום ראשוןשבתיום שישי
26/1125/1124/11
מעונן חלקית מעונן חלקית עד מעונן מעונן חלקית
2 ° / 10 ° 3 ° / 9 ° 2 ° / 8 °
לתחזית מפורטת - חברת מטאו-טק