נתונים סיכום השוואה על התחנה עמוד הבית English
הוראות שימוש באתר
 • השימוש בנתוני המטאורולוגיה מתחנת המדידה במכון הבינאוניברסיטאי באילת פתוח וזמין לכל – אין צורך בשם משתמש או סיסמה. הגישה לנתוני התחנה הצפה מוגבלת.
 • הנתונים באתר מתעדכנים מדי שעה, בשש שורות של ערכים מהשעה שחלפה (ערך ממוצע עבור כל עשר דקות).
 • באתר מספר אפשרויות גישה לנתונים, הן מספריים והן גרפים.
 • הגישה לנתונים דרך "נתונים" בצד הימני העליון של הדף כוללת פונקציות הבאות:
  • נתונים אחרונים
   שורת הנתונים האחרונה מהשעה החולפת (שימו לב – זמן התחנה הוא שעון החורף של ישראל (GMT+2) ראו "על התחנה").
  • נתונים יומיים
   טבלת נתונים במרווחי זמן של עשר דקות עבור תקופה של 24 שעות על פי התאריך הנבחר (בחירת תאריך בעזרת סרגל\לוח שנה בחלקו העליון של הדף), ובתחתית הדף תצוגה גרפית עבור אותו יום.
  • נתונים שבועיים
   טבלת סיכום נתונים, הכללת את הערכים המרביים והמזעריים, בכל יום בשבוע שנבחר וערכים מרבי, מזערי, וממוצע שבועיים עבור כל משתנה נמדד.
  • נתונים תקופתיים
   מאפשר לבחור תקופת מדידה עבורה יינתנו הנתונים בעזרת לוחות השנה בראש הדף.
   • 24 שעות
    סיכום הנתונים היומיים (ערכים מרביים ומזעריים ביממה, ראה למעלה "נתונים יומיים").
   • 10 דקות
    ערך ממוצע עבור כל עשר דקות (ממדידות רציפות בתדירות של שנייה).
   • טבלה
    הצגת ערכים מספריים בטבלה.
   • גרף
    תצוגה גרפית של הפרמטר הנבחר ("פרמטר לגרף").
  • הצג נתונים
   מציג הנתונים שנבחרו (גרף\טבלה) על גבי המסך.
  • משוך נתונים
   מאפשר הורדת הערכים כטבלת text. במקרה זה יורדו כל הפרמטרים מהתקופה הנבחרת (ללא התחשבות ב"פרמטר הנבחר").
  • משיכת נתונים
   ממשק להורדת נתונים. הנתונים יורדו למחשב כקובץ טקסט\אסקי כאשר השדות מופרדים בפסיק. ככל שמספר השורות (זמן) גדול יותר, זמן ההורדה ארוך יותר. הורדת קבצים גדולים אורכת מספר דקות.
   • 24 שעות
    סיכום הנתונים היומיים (ערכים מרביים ומזעריים ביממה, ראה למעלה "נתונים יומיים").
   • 1 שעה
    ערך ממוצע עבור כל שעה בתקופה הנבחרת (ממדידות רציפות בתדירות של שנייה).
   • 10 דקות
    ערך ממוצע עבור כל עשר דקות (ממדידות רציפות בתדירות של שנייה).
   • פרמטרים
    בחירת המשתנים אשר יורדו. ניתן לבחור כל משתנה או כל צירוף של משתנים. ברירת המחדל היא כל המשתנים.
   • משוך נתונים
    מעביר את הנתונים המבוקשים למחשב המשתמש.
 • סיכום
  סיכום יומי: טבלת ערכים מרביים ומזעריים עבור היום הנבחר.
 • השוואה
  השוואה בין ימים: מאפשר השוואה בין עד חמישה ימים אשר יוצגו זה לצד זה כטבלה או כגרף.
 • על התחנה
  מפנה למידע מפורט על התחנה המטאורולוגית – מומלץ לקרוא לפני השימוש בנתונים.
 • עמוד הבית
  מפנה לעמוד הבית של תכנית הניטור הלאומית של ישראל במפרץ אילת, התכנית המפעילה את התחנה במטאורולוגית כחלק ממערך ניטור מקיף של הסביבה האקולוגית במפרץ אילת. התכנית ממומנת על ידי המשרד להגנת הסביבה.