Wow, your browser is very old.

Please upgrade to one of these browsers: Chrome   Firefox
המיכשור שלנו ההצלחה שלך
דף הבית
  >  
  >  

מטרדי ריח והגנת הסביבה

אבולוציה של הצבע
 

המחלקה שלנו לייעוץ איכות אוויר  וניתוחי ריחות מתמחה בניתוחי אירועי ריח ואיתור מקורות זיהום אוויר , שירותי ייעוץ מקצועי  בתחום איכות האוויר, בדיקות וכתיבת  תסקירי השפעה על הסביבה

 

אז מה אנחנו מציעים?

איתור מקורות זיהום אוויר וניתוחי אירועי ריח  באמצעות מודל ייחודי (בעל פטנט), אשר פותח ע"י מטאו-טק.

באזורים רבים בארץ מתרחשים אירועי זיהום אוויר, הגורמים למטרדי ריח אשר הינם בין הגורמים המשפיעים ביותר על איכות החיים של תושבי ערים וכפרים. המחלקה לאיכות אוויר מתמחה בניתוחי אירועי ריח ובשירותי איתור מקורות ריח וזיהום אוויר. מטאו-טק מבצעת את הניתוחים הנ"ל באמצעות מודל ייחודי (בעל פטנט מוגן), אשר פותח ע"י החברה ומבוסס על נתונים מטאורולוגיים מדודים ממספר לא מוגבל של תחנות מטאורולוגיות, וזאת ללא כל צורך בביצוע דגימות או יציאה לשטח. המודל הוכיח דיוק רב ביותר ונבדק פעמים רבות.

אנו מעניקים את שירותינו  לאזורי תעשייה, מועצות אזוריות, איגודי ערים ועיריות כבר משנת 1997 ולמשרד להגנת הסביבה משנת 2011.

 

הפעלת מודלים לפיזור מזהמים באוויר

המחלקה לאיכות אוויר הינה בעלת ניסיון רב בניתוחי פיזור מזהמים באטמוספירה בקנה מידה מקומי ומפעילה מספר מודלים מתקדמים ורגולטוריים לניתוח פיזור מזהמים באטמוספירה ושקיעת חלקיקים המאושרים ע"י , EPA ,  EEAוהמשרד לאיכות הסביבה כגון ,AERMOD  ,CALPUFF CALROAD.

באמצעות מודלים אלו מתבצעות עבודות ניתוח פיזור מזהמים ממקורות תעשייתיים, תחבורתיים ואחרים, כמו כן, מאפשרים לנו  הערכת נתונים של זיהום אוויר, עבור גורמי רישוי ועבור מפעלים ושירות של הרצת מודלים אלו.

 

פרויקטים מיוחדים שלנו:

פרויקטים מיוחדים שבוצעו כוללים עבודות מחקר וייעוץ ייחודיות ומורכבות המשקפות את היכולת המגוונת שלנו לשלב בין תחום המטאורולוגיה  ואיכות הסביבה, ביניהם:

·        פרויקט הדגל שלנו הינו מטעם המשרד להגנת הסביבה "יעדי הפחתה לאומיים של זיהום אוויר בישראל".

·        פרויקט ל"ניהול משאבי אוויר בישראל" מטעם המשרד להגנת הסביבה

·        מצאי פליטות הדיאוקסינים והפורנים בישראל לשנת 2005

לינק להתרשמות:
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0201-R0300/R0247.pdf

 

·        אומדני פליטות זיהום אוויר מכלי טייס ושייט בישראל

לינק להתרשמות:
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0201-R0300/R0295.pdf

 

·        פליטת זיהום אוויר מרכבות בישראל

לינק להתרשמות:
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0301-R0400/R0326/Chapter1.pdf

·        מדריך לטיפול במפגעי ריח

לינק להתרשמות:
 http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0710.pdf
 

צור קשר
מטאו-טק שירותי מטאורולוגיה בע"מ, רח' לחי 31, בני ברק 51200, טל': 03-6160598 , פקס: 03-6184384