Wow, your browser is very old.

Please upgrade to one of these browsers: Chrome   Firefox
המיכשור שלנו ההצלחה שלך
דף הבית
  >  
  >  

מטרדי ריח והגנת הסביבה

אבולוציה של הצבע
 

מחלקת איכות אוויר במטאו-טק מתמחה בניתוחי אירועי ריח ואיתור מקורות זיהום אוויר וריח , שירותי ייעוץ מקצועי  בתחום איכות האוויר, בדיקות וכתיבת  תסקירי השפעה על הסביבה
 

 

איתור מקורות ריח/זיהום אוויר וניתוחי אירועי ריח  באמצעות מודל ייחודי (מוגן פטנט), אשר פותח ע"י מטאו-טק

 

מטרדי ריח ומפגעי ריח הינם הגורמים המשפיעים ביותר על איכות החיים של תושבי ערים וכפרים. לרשויות המקומיות והממשלתיות מגיע מספר  גדול של תלונות על ריחות רעים מהם סובלים התושבים. לרוב, לרשויות אין אמצעים לגלות מהו מקור הריח או להוכיח כי מקור חשוד אכן אשם, וזאת על מנת לנקוט פעילות מונעת, ועל ידי כך לתת מענה ופתרונות לאותם התושבים הנפגעים ממטרדי הריח. למטרדי ריח אלה יכולה להיות גם השפעה בריאותית מהותית.

מטרדי ריח ומפגעי ריח מתרחשים באזורים רבים בארץ וזאת בעקבות אירועי זיהום אוויר.  המחלקה לאיכות אוויר של מטאו-טק מתמחה שנים רבות בניתוחי אירועי ריח ובשירותי איתור מקורות ריח וזיהום אוויר. מטאו-טק מבצעת את הניתוחים של אירועי/תלונות ריח ואת האיתור של מקורות הריח באמצעות מודל ייחודי (מוגן פטנט), אשר פותח ע"י החברה, ומבוסס על נתונים מטאורולוגיים מדודים ממספר לא מוגבל של תחנות מטאורולוגיות, המאפשר קבלת תשובה מלאה ואמינה, וזאת ללא כל צורך בביצוע דגימות אוויר או יציאה לשטח. המודל נבדק פעמים רבות והוכיח דיוק רב באיתור מקורות ריח. כמו כן, באמצעות המודל ניתן גם לבחון באם מקור ריח פוטנציאלי אכן מזהם. השימוש במודל מאפשר קבלת תוצאות בזמן אמת.

מטאו-טק מעניקה את שירותיה בתחום איתור מקורות ריח/זיהום אוויר וניתוחי תלונות ואירועי ריח למשרד להגנת הסביבה, אזורי תעשייה, מועצות אזוריות, איגודי ערים ועיריות כבר למעלה מ-20 שנה.

ניתוחי אירועי ריח ותלונות ריח, איתור מקורות ריח/זיהום אוויר מבוצעים עבור אזורים רבים הנמצאים בדרום, מרכז וצפון הארץ.

ניתן לראות דוגמאות של ניתוחי אירועי ריח/תלונות ריח, איתור מקורות ריח/זיהום אוויר באמצעות הקישורים שלהלן:


הערכת רמות זיהום אוויר באמצעות מודלים לחישובי פיזור מזהמים

המחלקה לאיכות אוויר של מטאו-טק הינה בעלת ניסיון רב בחישובים של פיזור מזהמים באטמוספירה והערכת רמות זיהום אוויר בקנה מידה מקומי. מחלקת איכות האוויר מפעילה מספר מודלים מתקדמים ורגולטוריים לחישוב ריכוזי מזהמים באטמוספירה, ושקיעת חלקיקים. מודלים אלו (כגון ,AERMOD  ,CALPUFF CALROAD ) מאושרים ע"י  EPA , EEAוהמשרד להגנת הסביבה.

באמצעות מודלים אלו ניתן לבצע חישובים של ריכוזי מזהמים באוויר הנובעים ממקורות תעשייתיים, תחבורתיים ואחרים.

באמצעות המודלים ניתן להעריך את רמות הריכוזים הפוטנציאליים הצפויים להיפלט כתוצאה מפעילות שונות ולהשתמש בתוצאות החישובים לצרכי רישוי, תכנון או בדיקה.

 

פרויקטים מיוחדים שלנו:

הפרויקטים המיוחדים שבוצעו כוללים עבודות מחקר וייעוץ ייחודיות ומורכבות המשקפות את היכולת המגוונת של מטאו-טק לשלב בין תחום המטאורולוגיה  ותחום איכות האוויר והסביבה.  בין הפרוייקטים ניתן למנות את העבודות הבאות:

 

 

 

·        פרויקט מטעם המשרד להגנת הסביבה "יעדי הפחתה לאומיים של זיהום אוויר בישראל".

·        פרויקט ל"ניהול משאבי אוויר בישראל" מטעם המשרד להגנת הסביבה

·        מצאי פליטות הדיאוקסינים והפורנים בישראל לשנת 2005

קישור למסמך: 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0201-R0300/R0247.pdf

 

·        אומדני פליטות זיהום אוויר מכלי טייס ושייט בישראל

קישור למסמך: 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0201-R0300/R0295.pdf

 

·        פליטת זיהום אוויר מרכבות בישראל

קישור למסמך: 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0301-R0400/R0326/Chapter1.pdf

·        מדריך לטיפול במפגעי ריח

קישור למסמך: 

 http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0710.pdf


צור קשר
מטאו-טק שירותי מטאורולוגיה בע"מ, רח' לחי 31, בני ברק 51200, טל': 03-6160598 , פקס: 03-6184384